Kapcsolat

cropped-naphal2r-1.pngNaphal Kft.

Cégnév: Naphal kft.

Ügyvezető: Kálmán Sándor

Rendelések, üzletkötések, akvarisztikával kapcsolatos megbeszélések, valamint

tógazdaság, haltelepítés és Sándor horgásztó-val kapcsolatos kérdésekben keresendő!

Tel: 70 6079874

Email: info@naphalkft.hu

Székhely: 6763 Szatymaz IV körzet. 303.

Telephely: 6763 Szatymaz IV körzet. 303.

Adószám:25735118106

Számlaszám:

CIB Bank

10700062-73277536-51100005

Cégjegyzék szám:06 09 022968

A tárhely-szolgáltató székhelye: 1115 Budapest, Halmi utca 29.

Szerződés feltételek:

Adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségek a webáruház honlapján:

Weboldal: www.naphalkft.hu

A tárhely-szolgáltató székhelye: 1115 Budapest, Halmi utca 29.

 

Rendelési, szerződési feltételek

Szállítás:

Rendezvény jegyek kiszállítására nincs szükség, mivel a visszaigazoló emailban kapott rendelési kód elegendő a belépéshez.

 

 1. A webáruház használata

Az áruház használatához nem szükséges regisztráció. Minden termék ára bruttó, azaz ÁFÁ-val együtt tüntetjük fel! A termék nevére, képére kattintva az adott termék/rendezvény leíró oldalára jut, ahol részletes leírás mellett képet is lát. Ha a képre kattint az egérrel, akkor az nagyítva is megjelenik. Amennyiben nem találja a megvásárolni kívánt terméket, kérem vegye fel velünk a kapcsolatot.

 1. Vásárlás a webáruházban

Ha a kiválasztott terméket/belépőjegyet szeretné megvásárolni a Kosárba gombra kattintva, kezdeményezheti a belépő vásárlását. Miután berakta a kosárba az Önnek tetsző belépőt, folytathatja a vásárlást. A belépő mennyiségét is tetszés szerint átírhatja, megváltoztathatja. Az alapértelmezés szerint 1 db-ot kínálunk fel.

A kosár tartalma mindig megjelenik, miután árut rakott bele (a jobb felső sarokban) A kosár tartalma ablakban minden kiválasztott termék és az aktuális végösszeg – böngészés közben is – nyomon követhető. Ez bármikor tetszés szerint módosítható, törölhető. Egy vásárlás alkalmával korlátlan számú terméket tehet a kosarába. Kérjük a pénztárnál ellenőrizze, hogy megfelelő mennyiségű áru van-e a kosárban!

 

A rendelés elfogadása:
A rendelés leadásáról és elfogadásáról rendszerünk Önt egy emlékeztető e-mailben tájékoztatja.

 

A Webáruház ügyfélszolgálatánál rendeléseit az alábbi, hagyományos formában is leadhatja:

Az info@naphalkft.hu e-mail címre küldött elektronikus levél formájában, mely levélben feltüntette a rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat: a megrendelő pontos neve, számlacíme, egy e-mail cím vagy telefonszám, amelyen munkatársunk egyeztetni tud a rendeléssel kapcsolatban. A visszaélések elkerülése végett minden nem a webáruházon keresztül, hanem e-mailben leadott rendelést a megadott e-mailben visszaigazoljuk, viszont, ha a megrendelőt továbbiakban nem tudjuk elérni a fizetési feltételekkel kapcsolatban, akkor a megrendelést semmisnek tekintjük.

 

 1. Fizetés és szállítás

Megrendelést követően a megjegyzés rovatba jelezze felénk milyen fizetési móddal szeretné a terméket, termékeket megvásárolni.

Az általunk küldött visszaigazoló e-mailben elküldjük Önnek számlaszámunkat és a pontos végösszeget, amit előre utalással tud kiegyenlíteni.

Utánvétes rendelés nem választható opció!

 

 1. Elállási jog

Webáruházunk szolgáltatásai terén etikusan, törvényesen, a Vásárlók érdekeit szem előtt tartva jár el. A Vásárló a szerződéstől a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben foglaltak szerint 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Az elállási határidő: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön a visszaigazoló belépő kódját megkapta. Több rendezvényre leadott belépő adásvételére irányuló szerződéskötés esetén „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön a visszaigazoló belépő kódokat megkapta.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:
Naphal Kft. 6763 Szeged, Szatymaz, IV. körzet 303.
info@naphalkft.hu
+36 70 6079874

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Elállási nyilatkozat-minta:

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:
Naphal Kft. 6763 Szeged, Szatymaz, IV. körzet 303.
info@naphalkft.hu
+36 70 6079874

Alulírott ……………kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termékek:………………… adásvételére irányuló szerződés tekintetében.

Szerződéskötés/átvétel időpontja:

Fogyasztó neve:

Fogyasztó címe:

Fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

Kelt:

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

„A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.”

„Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.”

„A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.”

 

Termék-visszaküldési cím:

Naphal Kft.
info@naphalkft.hu
+36 70 6079874

Elektronikus szerződéskötésről:

Áruházunkban bárki regisztráció nélkül is vásárolhat. Regisztráció nélküli vásárlás esetén e-mailben adja le rendelését az info@naphalkft.hu címre. A megrendelés írásban foglalt szerződéskötésnek minősül.
A megrendelés lépései: Az áru kosárba helyezése, Pénztárba történő belépés, A vevő adatainak bevitele, Megrendelés elküldése, a megrendelés visszaigazolása.
A szerződés (megrendelés) Magyar nyelven jön létre.

 

 1. Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzat

 

 1. Személyi és tárgyi hatály

Jelen szabályzatot a Naphal Kft. 6763 Szeged, Szatymaz, IV. körzet 303. (továbbiakban: adatkezelő) adta ki az általa üzemeltetett www.naphalkft.hu címen elérhető internetes áruházban tárolt adatok vonatkozásában.

 

 1. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyet az adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

 

 • Fogalom meghatározások

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;

Adatkezelő: Naphal Kft. (Kálmán Sándor) 6723 Szeged, Ág utca 3 sz. II. 12

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

 

 1. A kezelt személyes adatok köre

4.1. Az adatkezelő nem végez adatgyűjtést. Az adatokat csak és kizárólag a honlapra látogató, ott vásárlási vagy egyéb vásárlási szándékkal kapcsolatba hozható regisztráció során a felhasználók saját elhatározásukból adnak meg.

4.2. A felhasználó döntése alapján megadható adatok: név, lakcím, telefon, e-mail cím, számlázási név, cím és telefon, valamint szállítási név, cím és telefon.

4.3. A regisztráció során rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok eredményeként rögzít.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

5.1 Az adatkezelésre a www.naphalkft.hu internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló regisztrációja alapján kerül sor. Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. (Avtv.) 3.§ (1) bek. a) pontja szerinti „érintett önkéntes hozzájárulása”.

5.2 Az adatkezelés célja www.naphalkft.hu oldal által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatok (ügyféladatok) célhoz kötött tárolása, illetve hírlevél küldéséhez szükséges adatok tárolása.

5.3 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja személyhez nem köthető statisztika készítése, rendszerfejlesztés, felhasználói jogok védelme.

5.4 Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. A csomag kiszállításában közreműködő partnernek történő kiadáshoz történő, kifejezett és előzetes hozzájárulásnak minősül, ha a vásárló kiszállítást kér a megvásárolt termékre.

5.5 Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

 1. Az adatkezelés elvei

6.1 Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad gyűjteni, megszerezni és feldolgozni és tárolni.

6.2 Adatokat csak meghatározott módon, az érintett által is ismert törvényes célhoz kötötten szabad tárolni, attól eltérni az érintett előzetes beleegyezése nélkül nem lehet.

6.3 Az adatok körének tárolásuk céljával arányban kell állniuk.

6.4 A tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az érintett adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges mértékben és az ahhoz szükséges ideig teszi lehetővé.

6.5 Az adatkezelő minden megfelelő és ésszerű biztonsági intézkedést megtesz az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

 

 • Az adatkezelés során alkalmazott adatvédelmi irányelvek

7.1 Az adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

7.2 Az adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az adatvédelmi törvénynek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. Kivételt képez ez alól az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett beazonosítására alkalmas semmilyen adatot, semmilyen formában nem tartalmazhat.

7.3 Jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az adatkezelő jogszabályban meghatározott, az adatvédelmi elveket megtartó harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett felhasználó elérhető adatait.

7.4 Az adatkezelő a felhasználók bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról.

7.5 Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy e felhasználást megtiltsa.

 

 • Az adatkezelés időtartama

8.1. A felhasználó által megadott adatok mindaddig tárolásra kerülnek, amíg a felhasználó azok törlését el nem végzi, vagy az adatkezelőtől azt nem kéri. A törlés időpontja legfeljebb a felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanap.

Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az adatkezelő jogosult a felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni.

8.2. A rendszer működése során automatikusan rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben.

 

 1. Rendelkezés személyes adatokkal

9.1 Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a szolgáltatás belső levelező rendszerén küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. A hírlevelek küldése a hírlevélben alul található linkre kattintva, mondható le.

9.2 Adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi adatok nem állíthatók helyre.

 

 1. Adatfeldolgozás:

10.1 Az adatkezelő általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel, harmadik személyeket ehhez nem vesz igénybe.

 

 1. Adattovábbítás lehetősége és kötelezettsége jogszabály előírása alapján

11.1. Az adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.

 

 • Jogérvényesítési lehetőségek:

12.1 A felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit az Avtv., valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti az

 

Figyelem!!!

Az elírás és a változtatás jogát fenntartjuk.